Once Upon A Time Foto Tina Axelsson, Jenny Vinterqvist. City Horses filminstallation av Byström Källblad, Liljevalchs konsthall 2023. Från vänster Martina Hajdyla Lacova, Sofia Calizaya Malygina, Henrietta Wallberg, Stina Nyberg, Mar Izquierdo Lopez, Sophie Augot, Wilma Ring, Andrea Svensson.

Once Upon A Time 
Once Upon A Time producerar projekt och verk inom koreografi, dans och fri konst. Orädda och med både humor och allvar utvecklar vi koncept inspirerade av utmaningar i samhället idag och försöker uttrycka dess komplexitet genom koreografi och bildkonst. Vårt arbete har visats på platser som stadslandskap, en idrottsarena, ett kärnkraftverk, ett bibliotek, Dansens Hus Stockholm, Shibuya Crossing Tokyo, Sakakini Art Center Ramallah, Stockholms Stadshus, Uppsala domkyrka, Kulturhuset, Dramatiska Teatern och Moderna museet i Stockholm. Konstnärliga ledare är Helena Byström och Anna Källblad.

Once Upon A Time
Once Upon A Time produces projects and works that spans across dance and fine art. Fearlessly with both seriousness and humor we develop concepts inspired by challenges in society today and seek to express its complexities through choreography and visual art. Our work ha been showen in places like city landscapes, a sports arena, a nuclear power plant, a library, Dansens Hus Stockholm, Shibuya Crossing Tokyo, Sakakini Art Centre Ramallah, Stockholm City Hall, Uppsala Cathedral, Kulturhuset, The Royal Dramatic Theatre and the Modern Museum in Stockholm. Artistic directors are Helena Byström and Anna Källblad. 

Referensprojekt och samarbeten
City Horses
Blånagla
Region Stockholm/dansresidens-hallonbergen
Sveriges Radio Kulturnytt P1
Ett rum med utsikt

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.