Once Upon A Time Foto Tina Axelsson, Jenny Vinterqvist. City Horses filminstallation av Byström Källblad, Liljevalchs konsthall 2023. Från vänster Martina Hajdyla Lacova, Sofia Calizaya Malygina, Henrietta Wallberg, Stina Nyberg, Mar Izquierdo Lopez, Sophie Augot, Wilma Ring, Andrea Svensson.

Once Upon A Time verkar för att sprida den fria dansen och konsten genom konstnärliga projekt inom scenkonst och fri konst. En politiskt och religiöst oberoende ideell förening som sedan 2000 i projektform samarbetar med fria konstnärer och grupper, ideella föreningar, kulturinstitutioner, festivaler, regioner, kommuner, skolor och universitet i Sverige och internationellt. Verksamheten vänder sig till en publik och deltagare i alla åldrar och verkar för jämställdhet, mångfald och tillgänglighet genom verkens tematik, föreställningar och utställningar i offentliga rum, på scener, konsthallar och museum. Föreställningar och utställningar möter en publik lokalt, nationellt och internationellt och stöttas av Kulturrådet, Konstnärsnämnden, EU Culture program m fl. Konstnärliga ledare är Helena Byström och Anna Källblad. 

Once Upon A Time is a politically and religiously independent NGO that since 2000 works to spread contemporary dance and fine art through artistic projects. We collaborate on project based with independent artists and groups, non-profit associations, theaters, festivals, fine arts and other cultural institutions, municipalities, schools and universities in Sweden and internationally. Activities are aimed at audiences of all ages and work for equality, diversity and accessibility through the themes of the works, performances and exhibitions in public spaces, on stages, in art galleries and museums. We meets audiences locally, nationally and internationally and receive support from among others the Swedish Arts Council, Swedish Arts Grant Committee, and the EU Culture program. Artistic directors are Helena Byström and Anna Källblad.  

Referensprojekt och samarbeten
City Horses
Blånagla
Region Stockholm/dansresidens-hallonbergen
Sveriges Radio Kulturnytt P1
Ett rum med utsikt

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.